直線棍法 1-lijn stok

In parallel met de ‘vijf stap’ bevat de 1-lijn stok een verzameling basis stok technieken. Deze worden allemaal in één rechte lijn uitgevoerd. Al deze technieken vertegenwoordigen de basis voor verdere ontwikkeling en komen in latere series ook weer terug. Gebaseerd op dezelfde basisprincipes als de ‘vijf stap’.